Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

rzuczasty
6850 a88e 500
rzuczasty
Sponsored post
feedback2020-admin
rzuczasty
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viadancingwithaghost dancingwithaghost
rzuczasty
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viascorpix scorpix
rzuczasty
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viascorpix scorpix
rzuczasty
2586 d349 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaLuna- Luna-

October 24 2018

rzuczasty
1804 e4b1 500
Reposted fromkicak kicak

October 22 2018

rzuczasty
rzuczasty
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaciarka ciarka
rzuczasty
rzuczasty
5164 420d
Reposted frompannakojot pannakojot viaKrzychulec Krzychulec
rzuczasty
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viapoolun poolun
rzuczasty
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viapoolun poolun
rzuczasty
A jeśli ona jest w twoim życiu, musisz wiedzieć, że wierzy iż jesteś bitwą wartą walki.
— JmStorm
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
rzuczasty

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun

October 13 2018

rzuczasty
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
rzuczasty
rzuczasty
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
rzuczasty
8074 43da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...