Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

rzuczasty
rzuczasty
7751 0533 500
Reposted frommrrru mrrru vialekkaprzesada lekkaprzesada
Sponsored post
soup-sponsored
rzuczasty
rzuczasty
tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. i wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— halina poświatowska
rzuczasty
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka.
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve vialekkaprzesada lekkaprzesada
rzuczasty
8415 1529 500
rzuczasty
1505 7c84 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
rzuczasty
7836 cb0a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
rzuczasty
Miłość jest wtedy, gdy masz ochotę go zabić ale zdajesz sobie sprawę że później byłoby Ci smutno bez niego.
— Co czujesz?
Reposted fromniewychowana niewychowana viagrovly grovly
rzuczasty
rzuczasty
3415 ded7
rzuczasty
1385 0c04 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation

November 20 2019

8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viahardbitch hardbitch
rzuczasty

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahardbitch hardbitch
rzuczasty
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahardbitch hardbitch
rzuczasty
2884 1293 500
Kraków
rzuczasty
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viailovegreen ilovegreen
rzuczasty
3332 146b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
1391 4725 500
Reposted fromwestwood westwood viashakeme shakeme
rzuczasty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...