Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2019

rzuczasty
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
rzuczasty
rzuczasty
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
rzuczasty
5546 9924 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
rzuczasty
9049 83a1 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viascorpix scorpix
rzuczasty
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
rzuczasty

October 26 2018

rzuczasty
6850 a88e 500
rzuczasty
rzuczasty
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viadancingwithaghost dancingwithaghost
rzuczasty
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viascorpix scorpix
rzuczasty
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viascorpix scorpix
rzuczasty
2586 d349 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaLuna- Luna-

October 24 2018

rzuczasty
1804 e4b1 500
Reposted fromkicak kicak

October 22 2018

rzuczasty
rzuczasty
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaciarka ciarka
rzuczasty
rzuczasty
5164 420d
Reposted frompannakojot pannakojot viaKrzychulec Krzychulec
rzuczasty
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl