Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

rzuczasty
1295 9eb7
Reposted fromteijakool teijakool viaciarka ciarka
5187 63d0
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaPoranny Poranny
rzuczasty
Poznałem szczęście, wiem, czym ono jest, umiem o nim mówić w sposób kompetentny, znam również jego koniec i wiem, co następuje później.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaPoranny Poranny
rzuczasty
7618 a513
Reposted fromsoSad soSad viaPoranny Poranny
rzuczasty
Reposted fromDennkost Dennkost viaPoranny Poranny
rzuczasty
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
rzuczasty
2744 5597 500
Reposted bycylonapplepiepomoorno-longer-koreciarkashampainLuukkairmelinrurkycarmenlunaswiatsiewalizupamarzenikariHypothermianiggertitsmodalna2mattburcokgrarzynkajazzieejpingustwardzielnodifferencecocciuella
rzuczasty
Staliśmy ciało w ciało, a ona zanosiła się od płaczu. (...) Wtuliła się głęboko we mnie i płakała do siebie. Trzęsła się i dygotała, z zimna i przejęcia, z żalu i zaniedbania, winiąc już tylko i wyłącznie siebie.
Naszło mnie, że ją kocham. Od zawsze.
— Tomasz Organek - "Teoria opanowywania trwogi"
rzuczasty
rzuczasty
1542 7631
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoolun poolun
rzuczasty
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapoolun poolun
rzuczasty
1414 3711 500
Reposted fromsailormoon sailormoon viaciarka ciarka

June 07 2019

rzuczasty
3912 e0fc 500
Reposted bywhiteshadeofblackSkydelanhormezaSilentForestsunako

June 06 2019

rzuczasty
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
rzuczasty
rzuczasty
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
rzuczasty
5546 9924 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
rzuczasty
9049 83a1 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viascorpix scorpix
rzuczasty
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
rzuczasty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl