Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

rzuczasty
Spotkałem kiedyś płomień o zielonych oczach, zimnych dłoniach i gorących wargach.
Dotknąłem kiedyś duszy, tak niespokojnej i gwałtownej jak podmuch górskiego wiatru.
Znalazłem kiedyś gwiazdę na wschodzie, jaśniejszą od wszystkich innych, którą nazwałem imieniem moich marzeń.
— mikołaj bajorek
rzuczasty
Niewątpliwie, byli sobie przeznaczeni. Świadczył już o tym ten moment utulenia, ta chęć przebywania ze sobą, wzajemnego dotyku.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viagfhfhcy gfhfhcy
rzuczasty
Oddała mu pełnie miłości i zaufania. Nie było dla niego tajemnicy, której by nie znał i skrawka ciała, którego by nie doświadczył.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
rzuczasty
7604 bfd5
Reposted frommachinae machinae viaPoranny Poranny
rzuczasty
rzuczasty
8304 9c07 500
modus operandi
Reposted fromgravediggan gravediggan viayanek yanek
rzuczasty
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaPoranny Poranny
rzuczasty

June 20 2018

rzuczasty
0856 f1af 500
Reposted fromrudosci rudosci
rzuczasty
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
rzuczasty
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
rzuczasty
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn viadancingwithaghost dancingwithaghost
rzuczasty

June 13 2018

rzuczasty
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viasilkdreams silkdreams
rzuczasty
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa vianieobecnosc nieobecnosc
rzuczasty
4978 81d2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viakakus kakus
7794 df00 500
rzuczasty
rzuczasty
Play fullscreen
noc pod mostem, choć mieszkać mam gdzie.
rzuczasty
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viabodnarkaa bodnarkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl