Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

rzuczasty
3014 25a1
rzuczasty
2414 53a6 500
Reposted fromnervure nervure viaMiskaea Miskaea
rzuczasty
Nikt nie chce cierpieć. A przecież jest to udziałem każdego. A niektórzy cierpią bardziej. Niekoniecznie z wyboru. Rzecz w tym, że znosi się cierpienie. Rzecz w tym, jak je się znosi.
— Andrzej Sapkowski - Wieża jaskółki
Reposted frompuella13 puella13 viaMiskaea Miskaea
8374 dce5 500

Zdzisław Beksiński

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMiskaea Miskaea
rzuczasty
3955 1ab2
cześć jutro  
Reposted fromzenibyja zenibyja viaMiskaea Miskaea
8751 4846 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaMiskaea Miskaea
5517 cc82 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
5619 fb82 500
Reposted fromdivi divi viaSzczurek Szczurek
rzuczasty
Miałam ochotę złamać wszystkie kości w swoim ciele, żeby się trochę rozluźnić.
— Gillian Flynn – Mroczny zakątek
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaMiskaea Miskaea
rzuczasty
3367 c08f 500
rzuczasty
Wszystko, czego chcę to nic więcej
niż usłyszeć jak pukasz do moich drzwi.
— Kodaline - All I Want
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
rzuczasty
3559 d160 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
rzuczasty
rzuczasty
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viadepresja depresja
rzuczasty
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viadepresja depresja
rzuczasty
rzuczasty
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadepresja depresja
rzuczasty
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viadepresja depresja
rzuczasty

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadepresja depresja

September 20 2017

rzuczasty
2757 7867
Wolf Children by Mamoru Hosoda (2012).
Reposted byrandoomMagicFish0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl