Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

rzuczasty
8402 6ec5
heh.

May 20 2017

rzuczasty
9148 2134
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
rzuczasty
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd
rzuczasty
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viayanek yanek
rzuczasty
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viayanek yanek
1994 41be 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viayanek yanek
rzuczasty
Reposted fromFlau Flau viaakisame akisame
8278 0f47
Reposted frompengin pengin viayanek yanek
rzuczasty
4314 5a77 500
Reposted frombeltane beltane viayanek yanek

May 23 2017

rzuczasty
8402 6ec5
heh.

May 20 2017

rzuczasty
9148 2134
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
rzuczasty
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd
rzuczasty
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viayanek yanek
rzuczasty
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viayanek yanek
1994 41be 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viayanek yanek
rzuczasty
Reposted fromFlau Flau viaakisame akisame
8278 0f47
Reposted frompengin pengin viayanek yanek
rzuczasty
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viayanek yanek
1994 41be 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viayanek yanek
rzuczasty
Reposted fromFlau Flau viaakisame akisame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl