Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

rzuczasty

* * *
każde
zdanie może
wyglądać jak
poezja

wystarczy
dużo spacji
najebać

— K. Buczyński, fb

January 02 2018

rzuczasty
Mam w sobie płakadełko, bardzo czuły i skomplikowany mechanizm. Wystarczy byle co, wystarczy niby nic i uruchamia się tam w środku, tam we mnie, gdzie nie mogę go wyłączyć. Uruchamia go myśl i wspomnienie o ludziach, którzy przeminęli, myśl o miejscach, do których drzwi zamknął mi ktoś tuż przed nosem i myśl o szansach, które zostały niewykorzystane, bo uczucia są najkrótszą stałą. Jest tam we mnie głęboko, wybucha, a wtedy i ja wybucham płaczem, bez ostrzeżenia, zawsze jak jestem nieprzygotowana. I nie ma wyłącznika, chyba przez przypadek wpakowano go do drugiej osoby.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromdobby dobby viascorpix scorpix
rzuczasty
Night Walking by Boris Groh
Reposted fromcorvax corvax viascorpix scorpix

January 01 2018

rzuczasty
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajoannem joannem
rzuczasty
8653 8b01 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
rzuczasty
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannem joannem
rzuczasty
6010 3eba 500
rzuczasty
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid viamyfuckingreality myfuckingreality
9192 f243 500
Reposted fromimakeyounervous imakeyounervous viagreywolf greywolf
rzuczasty
5444 e476 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreywolf greywolf
rzuczasty
rzuczasty
8651 dc02 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialamujer lamujer
rzuczasty
Miło jest zamknąć oczy, pomarzyć i potęsknić za jakimś miejscem. To, że tęsknimy, oznacza, że nam jeszcze na czymś zależy. 
ciocia ebi: Fernweh
Reposted fromciociaebi ciociaebi vianergo nergo
rzuczasty

December 05 2017

rzuczasty
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viatysiace-mysli tysiace-mysli
rzuczasty
Wszyscy od czasu do czasu się gubimy. Jednak trzeba wierzyć,że warto się szukać ...
— Stokrotki w śniegu
Reposted fromIriss Iriss viatysiace-mysli tysiace-mysli
rzuczasty
3013 ea78 500
Reposted from777727772 777727772 viakoskoss koskoss
rzuczasty
A czemu się nie upić
nie przesiedzieć nocy twarzą do księżyca
nie otworzyć serc
jak to czyniono dawniej?
— Gary Snyder
Reposted fromvesania vesania viatysiace-mysli tysiace-mysli
rzuczasty
Wydaje nam się, że znamy ludzi, którzy żyją obok nas, ale jesteśmy w błędzie. Nie znamy ich myśli, lęków, obaw. Często mylnie ich oceniamy, porównujemy do siebie samych, przymierzamy do swoich zwyczajów, do własnego postrzegania świata.
— Federico Moccia – Chwila szczęścia
Reposted fromsaphirka saphirka viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl