Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

rzuczasty
2757 7867
Wolf Children by Mamoru Hosoda (2012).
Reposted byrandoomMagicFish0

May 23 2017

rzuczasty
8402 6ec5
heh.

May 20 2017

rzuczasty
9148 2134
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
rzuczasty
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd
rzuczasty
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viayanek yanek
rzuczasty
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viayanek yanek
1994 41be 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viayanek yanek
rzuczasty
Reposted fromFlau Flau viaakisame akisame
8278 0f47
Reposted frompengin pengin viayanek yanek
rzuczasty
4314 5a77 500
Reposted frombeltane beltane viayanek yanek

May 07 2017

rzuczasty
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viayanek yanek
rzuczasty
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viainaya inaya
rzuczasty
5359 a1e6
Reposted byCymron Cymron

April 24 2017

rzuczasty
- Nic nie szkodzi - odparłam. Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.
— Herta Müller
Reposted byyanek yanek
rzuczasty
4457 6f2c 500

April 20 2017

rzuczasty
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted fromzoou zoou viamiimi miimi
rzuczasty
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viafckit fckit
rzuczasty
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate viaOkruszek Okruszek
rzuczasty
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viaiblameyou iblameyou
rzuczasty
7143 f838
M. Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl