Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

rzuczasty
rzuczasty
rzuczasty
Reposted fromFlau Flau viaslowianecznik slowianecznik
rzuczasty
7967 f578
Reposted fromdiicap diicap viainspirations inspirations
rzuczasty
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
rzuczasty
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
1212 3c1e 500

enjoy-the-manga:

Moomin - episode 18

Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viainaya inaya
rzuczasty
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viascorpix scorpix
rzuczasty
6329 fe53
N.
rzuczasty
rzuczasty
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
rzuczasty

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

rzuczasty
7983 8dcc 500
Reposted fromPoranny Poranny viascorpix scorpix
rzuczasty
Najśmieszniejsze jest to, że tęsknię za nim. Nie dał mi w życiu nic, poza jedną rzeczą - najbardziej perwersyjną ze zboczeń pewność bycia rozumianą. Nikt mnie nigdy nie rozumiał tak, jak on. Żadnemu mężczyźnie nie udało się wniknąć tak głęboko, nie wchodząc nawet we mnie.
— Myślenie jest erotyczne "Obrazki"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatysiace-mysli tysiace-mysli
rzuczasty
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
rzuczasty
8474 cd05
Reposted fromhash hash viainaya inaya
5800 a889
Reposted fromorendasophie orendasophie viakoskoss koskoss
rzuczasty
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"

October 24 2017

rzuczasty
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viamagenno magenno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl