Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

rzuczasty
2129 1612
Reposted byCeluiQuiEstAimeEinhornZorro

February 27 2017

rzuczasty
Jeśli odchodzisz od przegranej z wiedzą, że zrobiłaś wszystko co mogłaś i chciałaś zrobić, to masz naukę na przyszłość i najważniejsze, że nie masz powodów do żałowania.
— Dziecko Lasu

February 15 2017

rzuczasty
6755 715b
Reposted fromMaruTheCat MaruTheCat

February 14 2015

rzuczasty
rzuczasty
rzuczasty
rzuczasty
2654 6a20 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
rzuczasty
4297 f654 500
closer.
rzuczasty
4067 ebcd 500
generalnie po staremu, bawimy się najlepiej.
PS to rzukowy wyraz radości. To nie smutek.

October 23 2014

rzuczasty
7675 f4a9
Reposted fromkjuik kjuik viaQudaci Qudaci
rzuczasty
1787 6ea3 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
rzuczasty
Play fullscreen
myśli zmarzły na lód
dobre sny zmorzył głód
lecz przynajmniej się można przestraszyć

October 12 2014

rzuczasty
8504 a042
Reposted fromhacisakir hacisakir viaporanaprzygode poranaprzygode

September 29 2014

rzuczasty
rzuczasty
I needed something cute today...
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaDisney Disney
rzuczasty
1496 7d6f 500
Reposted byfind-balancereylinimsofancyLuna-
rzuczasty
8869 b713 500
Reposted fromfungi fungi viaporanaprzygode poranaprzygode
rzuczasty
9381 c7c4
Reposted fromSophiesphere Sophiesphere viaLuna- Luna-
6183 e62e 500
Reposted fromchanteloupe chanteloupe viaLuna- Luna-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl