Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

rzuczasty
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viayanek yanek
rzuczasty
1547 b863
żwawo
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayanek yanek

March 16 2018

rzuczasty
0855 cf63 500
Reposted byMartwa13ki-adiangelismooduobixluronAgnyajabolmaxunfoldmeiamsmall100pIzzy721

March 15 2018

rzuczasty
9344 f5de 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
rzuczasty
3469 0d0e 500
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo
rzuczasty
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix

March 14 2018

rzuczasty

Wspominaliśmy. Rozmowa ludzi, którzy znają się od lat, w pewnym momencie dotyka przeszłości. Każde wypowiadane zdanie zaczyna się od „a pamiętasz”, po którym osoba słuchająca kiwa ze zrozumieniem głową, by wypowiedzieć własne „a pamiętasz:. Ten moment pozwala doświadczyć bezpieczeństwa na najgłębszym poziomie. W historiach przyjaciół ważne są również różnice we wspomnieniach, inaczej zapamiętane detale, czas, miejsca, słowa, o które można się spierać. Poczucie wspólnoty zaraz po potrzebie akceptacji najsilniej determinuje miłość i samotność. 

— Robert Rient
rzuczasty
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape
rzuczasty
- Ale byłaś kiedyś w toksycznym związku?
- Tak, wiele razy. Zawsze miałam predyspozycje do wchodzenia w niekorzystne dla mnie relacje.
- Więc co się stało, że to się zmieniło?
- Przede wszystkim uznałam, że zasługuję na miłość.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLuna- Luna-
rzuczasty
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLuna- Luna-
1504 acc3 500
Reposted fromtwice twice viayanek yanek

March 08 2018

rzuczasty
Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń
— Katarzyna Nosowska
Reposted byblubranotyourstrawberryefemerycznyglutalittlepieceofheavenznikajac
rzuczasty
Przyjedź! Wszędzie tam, gdzie Cię nie ma jest mi Ciebie za dużo
— Jarosław Borszewicz
Reposted byblubranotyourstrawberry
rzuczasty
Nie masz pojęcia, tu się tak niewiele dzieje. A my tak dużo marzymy...
— Tove Jansson "Opowiadania z Doliny Muminków"
Reposted byblubranotyourstrawberry
rzuczasty
Boję się, że Ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz - ja i sobie nie zrobię śniadania.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted bysareth sareth

March 07 2018

rzuczasty

Nikt nie jest w stanie odciąć się od swego przeżytego już życia, zebranych złych i dobrych doświadczeń. Ale możemy starać się, aby wykorzystać elementy traumatyczne jako element budowania swojej siły i współodczuwania z innymi. Wtedy musimy ujawnić swoje traumy i wstyd przed światem, żeby nie być zmuszonym do ukrywania się. Ci, którzy mają szczęście posiadać talent, na przykład artystyczny, mają tu wielką przewagę. Wielu artystów wykorzystało swój smutek, i dzięki nim daleko zaszło. Otwartość w sztuce może pomóc innym zrozumieć, że nie są sami. Wykorzystuję moją melancholię, smutek, lęk i wstyd nie tylko w tym, co piszę, ale również do tego, aby zrozumieć świat i ludzi. 

— Herbjørg Wassmo
rzuczasty
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares
rzuczasty
Przepraszam, że piszę nie chcę przeszkadzać zastanawiam się tylko jak Ci bije moje serce.
— M .Goniewicz
rzuczasty
Nie pozwól nikomu powiedzieć ci kim jesteś. Jesteś płomieniem, który nie może zostać ugaszony. Jesteś gwiazdą, która nie może przestać świecić. Jesteś tym, kim zawsze byłeś i to wystarczy. Każdy, kto patrząc na ciebie widzi ciemność, jest ślepy.
— Cassandra Clare - "Opowieści z Akademii Nocnych Łowców"
rzuczasty
(...) życie, złożone z drobnych wydarzeń przeżywanych jedno po drugim, staje się jednolitą skędzierzawioną falą, niosącą człowieka w górę, by nim w końcu cisnąć o brzeg.
— "Do latarni morskiej" Virginia Woolf
Reposted fromdobby dobby viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl