Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

rzuczasty
rzuczasty
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viasoadysta soadysta
rzuczasty
2100 23be 500
Reposted fromsavatage savatage viakoskoss koskoss
rzuczasty
Milczałem, a powinienem krzyczeć.
Życie nauczyło mnie, jak wypada reagować, a nie jak trzeba.
— Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"
Reposted fromaggape aggape viadancingwithaghost dancingwithaghost
rzuczasty
4060 22a8
rzuczasty
2957 9ebe
rzuczasty
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
rzuczasty
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
rzuczasty
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
rzuczasty
rzuczasty
2447 a01c 500
Reposted fromsoftboi softboi viasoadysta soadysta
rzuczasty
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
rzuczasty
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
rzuczasty

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

4594 3702 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaNorthwolf Northwolf
rzuczasty
Reposted fromlifeless lifeless viasoadysta soadysta
rzuczasty
8231 d5b1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoadysta soadysta
rzuczasty
2448 e6d0 500
Reposted fromsoftboi softboi viasoadysta soadysta

August 11 2019

rzuczasty
4368 c250 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
rzuczasty
6766 3cd6 500
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl